Sunday, March 23, 2014

Gesture Drawing part 9

That was the last gesture drawing class we had for 2013 :) I can say - my very favorite! I just love the model!

Това е от последният клас за  бързи скици, който имахме през 2013! Любимият ми до сега, може би, защото моделът беше страхотен!