Saturday, October 29, 2016

Gazelle

 I am still trying to catch up and update the blog.

I had this stand for at least an year, and I wanted to finish it and at the end of curse it changed quite a bit. Also we we working on Zootopia around this time and I was on animal mood :)


Все още се опитвам да нваксам и да публикувам в блога всичко оново, което дъм пропускала.

Тази рисунка стоя полуготова цяла година преди да седна и да я довърша напълно. Разбира се след едногодишна пауза неусетно промених доста неща от това, което беше преди. По това време работехме още по "Зоотрополис" и бях в по анималистично настроение :)

No comments: