Saturday, February 27, 2016

Piano Lessons


Some watercolors inspired by Alexandre Dumas "Lady of the camellias". 
Every time I think I am getting it.. I realize I am not at all :) 

Няколко рисунки с водни бои, Вдъхновени от "Дамата с камелиите" на Дюма. 
Винаги когато си мисля, че съм разбрала как да работя с водни бои, се оказва че имам още много да уча :)

No comments: